Українська Русский
IMG-LOGO

Стаття Усна комунікація

Усна комунікація – звукова словесна комунікація, не опосередкована чи опосередкована технічними засобами (телефон, радіо, диктофон та інших.). Основою усної комунікації є усне мовлення – первинна форма існування мови, відрізняється від писемного мовлення та усного відтворення раніше записаного тексту як зовнішнім оформленням, і внутрішніми механізмами продукування і сприйняття.

Усна комунікація є найефективнішою з погляду залучення та збереження уваги одержувача інформації, і навіть отримання зворотний зв'язок. У той же час усна комунікація не дозволяє відправнику послання повною мірою контролювати його зміст, пов'язана із значним рівнем перешкод у системі.

Індикатори компетенції

 • Говорить ясно, чітко, досить голосно
 • Структурує усне повідомлення, зрозуміло викладає інформацію та свою думку
 • Варіює модуляції голосу та інтонаційно
 • Тримається впевнено під час виступів
 • Висловлюється сутнісно, ​​не відхиляється від основний теми виступу
 • Адаптує стиль спілкування, мову, темп мовлення до аудиторії
 • Виступає в захоплюючій манері, опановує увагу слухачів і утримує його
 • Використовує зрозумілі для слухачів наочні матеріали

Структура усного спілкування

Усна комунікація може здійснюватися з використанням різних способів та засобів, що є її елементами. Насамперед, це усвідомлена мова, використовувана передачі значної інформації. Йдеться – найбільш ємний канал передачі інформації підвищеної складності. Оскільки мова – це результат розвитку соціуму, вона дозволяє використовувати неоднозначність слів та акумулятивний ефект словосполучень. У процесі усної комунікації відбувається ефект «спуску стиснутої пружини», коли передача комунікатором одиничного терміна чи поняття, здатна викликати реципієнта уявлення чи розуміння величезної інформаційної емкости.

Водночас, одночасно з усвідомленою промовою комунікатор відтворює і неусвідомлену їм сукупність вербальних сигналів. Частина є інформаційним шумом, який немає сенсового значення, і ігнорується реципієнтом. Однак при усному спілкуванні найчастіше відбуваються так звані застереження, коли комунікатор повідомляє співрозмовнику або аудиторії відомості, які він передавати не планував.

І останнім елементом усної вербальної взаємодії є реакція на відповідь реципієнта (вербальний чи невербальний). Вона може бути пасивною та активною, ворожою, доброзичливою та нейтральною тощо.

У усній комунікації, крім вербальної інформації, важливу роль відіграє візуальне сполучення. У процесі прямого спілкування візуальний контакт має менше, а то й більше значення, ніж вербальний. Разом з тим, якщо йдеться про передачу складної інформації, то візуальна інформація має другорядне, підпорядковане значення. Візуальна інформація також має різні форми. Насамперед, це усвідомлене повідомлення, яке доповнює вербальну комунікацію. Вона використовується для посилення раціональної комунікації за допомогою введення емоційної, чуттєвої компоненти. Невербальна комунікація сприймається правою півкулею, її відсутність вносить дисбаланс у процес спілкування і переводить їх у суто ділову площину, або створює враження скритності та недомовленості.

Крім усвідомленої жестикуляції, пози та фізіогноміки, в усній комунікації бере участь і неусвідомлена інформація, що видає комунікатора. Вона здійснюється мимоволі, реалізується спонтанно, але сприймається реципієнтом поруч із усвідомленої і відділяється від останньої. До третьої групи невербальної інформації належить фізіологічна зовнішність – яка свідчить про фізичну силу і тілесне здоров'я, статевої, вікової, расової чи етнічної приналежності комунікатора, яка може надати важливий вплив на комунікацію та її наслідки.

У цивілізованому суспільстві до поняття зовнішності переважно включають вбрання та атрибутику індивіда. Звідси прислів'я про те, що зустрічають по одязі. У традиційному суспільстві одяг значною мірою виконував знакові та оповіщувальні функції та свідчив про станову приналежність. У суспільстві в невербальний імідж вписані як фірмовий одяг, а й автомобіль, годинник, стільниковий телефон тощо.

У процес усної комунікації нерозривно вписано ландшафтне та соціальне оточення комунікатора чи співрозмовника. Сюди можуть бути віднесені природні елементи пейзажу, предмети та споруди антропогенного походження, тварина та людське оточення.

Зазвичай схему усної комунікації представляють подібну елементарну схему комунікаційної діяльності, де є три учасники: мовник (джерело мови) - мовленнєве повідомлення - слухач (приймач мови). Насправді, на думку А.В.Соколова, картина складніша, тому що в усній комунікації задіяні одночасно два природні канали: вербальний (мовленнєвий) і невербальний, які використовують різні знакові засоби. У силу того, що вербальні та невербальні канали працюють паралельно, мова та жестикуляція доповнюють один одного, усна комунікація виявляється двоканальною, а якщо врахувати канали зворотного зв'язку, то й чотириканальну.

Соціальна обумовленість усної комунікації

Важливо, що сама структура усної комунікації є моделлю світу індивідів, що беруть у ній участь, і відображає специфічну, прийняту в їх суспільстві практику спілкування. Ідеальна мета спілкування - повне тотожність свідомостей недосяжна у спілкуванні вже оскільки у цьому складається нова дійсність, змінює сенс самого наміри спілкування. Тим самим утворюється внутрішня нескінченність і незавершеність комунікації, що свідчить про її соціальну функціональність та колективну заданість.

Чеський дослідник С. Бречка, передбачає такі можливі впливи групи:

 • Формування схильностей індивіда. Соціальний досвід групи передається індивіду, сприяє придбання ним свого особистого досвіду, виробленню світогляду, який визначає інтерпретацію фактів, подій, явищ;
 • Група сприяє збереженню наявних поглядів індивіда. Якщо зміст повідомлення відповідає поглядам і переконанням групи, виникає бар'єр, чи «тиск», що перешкоджає проникненню цієї інформації у свідомість індивіда, її вплив послаблюється. І тут усна комунікація створює відсіч зовнішньому впливу, «вимушуючи» реципієнта зберігати початковий стан;
 • Група впливає на підтвердження поглядів індивідів. Інформація, що знаходиться відповідно до поглядів та переконань, що панують у цій групі, приймається позитивно, група надає їй підтримку. Найбільш активні члени групи, які ознайомилися з повідомленням, «транслюють» його, допомагаючи затвердити думку, що офіційно розповсюджується.

Ці варіанти на практиці в чистому вигляді навряд чи можуть спостерігатися, швидше за все можна припустити їх складне переплетення при переважанні будь-якого з варіантів. Кінцевий ефект, безумовно, визначатиметься суб'єктивними властивостями людей. Зокрема, Г.І. Хмара наголошує на важливості ролі ступеня конформізму, властивого кожному члену групи. За високого ступеня конформізму особистість схильна змінювати свою думку під впливом співрозмовника, навіть якщо його авторитет у неї не надто високий. За низького ступеня конформізму зміна думки залежить від стійкості власної особистості та ступеня авторитетності співрозмовника.

Таким чином, усна комунікація представляє складну логічно-психологічну взаємодію суб'єктів, в якій задіяні всі органи чуття, логічні та інтуїтивні ресурси. Усна комунікація є базовою соціальною взаємодією, без якої неможлива будь-яка інша його форма.

Схожі статті

Як стати успішним актором?
Як стати успішним актором?

Бажаєте стати першокласним актором? Виступати на сцені, зніматись у блокбастерах чи озвучувати персонажів мультфільмів? Ви вважаєте, що це складно чи навіть неможливо? Ми розповімо, як стати професійним артистом та отримати бажані натовпи шанувальників!

Читати далі
Як стати хорошим психологом?
Як стати хорошим психологом?

Психолог – це фахівець, перед яким відкривають душу інші люди, який одним з перших дізнається про всі переживання, страхи та секрети людини. Професія дуже цікава, особливо допитливих особистостей. Найбільше вона популярна серед молодих людей. Ми розповімо, як стати психологом, з чого розпочати навчання і чи потрібна медична освіта.

Читати далі
Письмова комунікація
Письмова комунікація

Письмова комунікація - широко використовується у професійній комунікації вид діяльності. З видами письмової комунікації людина стикається практично щодня (наприклад, до неї належить заповнення різноманітних анкет, складання резюме, автобіографії, підготовка текстів для виступів та доповідей, складання звітів та ін.). Ділові листи давно і міцно увійшли до професійного життя і вже не сприймаються чимось особливим; ділові взаємини для людей скріплюються договорами. Усе це свідчить, що значення письмової комунікації є незаперечним.

Читати далі
Аналіз інформації та вироблення рішень
Аналіз інформації та вироблення рішень

Аналіз інформації та вироблення рішень - це програма, яка допомагає розвивати здібності аналізу інформації та прийняття рішень як у повсякденній, так і професійній діяльності.

Читати далі
Міжкультурне спілкування
Міжкультурне спілкування

Міжкультурне спілкування належить до спілкування, яке здійснюється між двома чи більше різними культурами.

Набуття навичок міжкультурного спілкування стало головним пріоритетом у сучасному бізнесі. Коли бізнес перетинає межі релігії, суспільства, етнічної власності, касти тощо, виникає потреба у значному міжкультурному спілкуванні.

Читати далі
Кінолог
Кінолог

Займається розведенням та вихованням собак. Кінолог вивчає анатомію, фізіологію та особливості поведінки тварин. Існують різні напрямки в кінології: службовий (військові, поліцейські, собаки-рятувальники та поводирі, собаки-митники та прикордонники), прикладний (пастуші та їздові собаки), мисливський, декоративний (участь у виставках), а також спортивний (вузький напрямок кінологічного спорту). ) і навіть собакотерапія на лікування людей. Фахівець повинен мати наступні характеристики – мати стратегічне мислення для розробки методик дресирування, виявляти лідерські якості, чітко планувати та організовувати роботу.

Читати далі
Чим займається копірайтер: переваги та недоліки професії
Чим займається копірайтер: переваги та недоліки професії

У світі інформаційних технологій ми постійно стикаємося з текстом, починаючи від коротких слоганів на упаковках товарів та закінчуючи статтями в пабликах та соцмережах. Майже всі ці тексти пишуть копірайтери.

Читати далі
Чим займається маркетолог: переваги та недоліки професії
Чим займається маркетолог: переваги та недоліки професії

Ринок товарів та послуг стає ширшим і різноманітнішим, помітно збільшується конкуренція у всіх сферах. Технології просування та способи продажу з кожним роком ускладнюються, прості рішення поступово перестають працювати. Маркетолог стає незамінним співробітником практично у будь-якій компанії. Маркетолог - це спеціаліст, який аналізує цільову аудиторію, ринок товарів та послуг, конкурентів, на основі цього розробляє стратегію розвитку продукту для підвищення його впізнаваності та привабливості.

Читати далі
Як стати журналістом? Поради для початківців
Як стати журналістом? Поради для початківців

Бажаєте стати журналістом? Працювати телеведучим, писати короткі газетні статті чи стати головним редактором модного журналу? Ми розповімо про те, як можна стати журналістом, і дамо поради від провідних журналістів.

Журналіст — це людина, яка збирає та обробляє інформацію, щоб донести її до аудиторії. Щоб стати успішним професійним журналістом, кожен, хто хоче піти в цю сферу, має поставити собі два запитання: "Про що я хочу писати?" і «Навіщо це пишу?». Для журналіста, як і для вченого, головною є актуальність обраної теми.

Читати далі

Нові статті з цього розділу

Как лучше подготовиться родам
Как лучше подготовиться родам

Подготовка к родам – это важный этап в жизни каждой будущей матери, который оказывает огромное влияние на результаты родов. Этот период требует не только физической подготовки, но и эмоциональной и психологической готовности, чтобы преодолеть трудности, которые могут возникнуть во время родов.

Читати далі
Дитячий одяг гуртом від українського бренду
Дитячий одяг гуртом від українського бренду

Бренд Кетлен пропонує широкий асортимент якісного дитячого одягу оптом за доступними цінами. Одяг Кетлен виготовляється з натуральних матеріалів та відповідає всім стандартам якості.

Читати далі
Іграшки для хлопчиків 9-10 років
Іграшки для хлопчиків 9-10 років

У віці 9-10 років хлопчик  вступає в період зростаючої незалежності . Він краще усвідомлює свої емоції та вчиться правильно їх регулювати. Він також починає формувати самооцінку. Це час, коли діти  інтенсивно розвивають компетенції, відкривають пристрасті та зав’язують серйозніші дружні стосунки.

Читати далі
Найкращі фільми для сімейного перегляду
Найкращі фільми для сімейного перегляду

Найцікавіші і найзатишніші історії з добрими і великодушними героями, дивовижними пригодами і незмінно хорошим фіналом збирають біля екранів всю сім’ю. Вони змушують щиро співпереживати персонажам, вчать маленьких глядачів чинити правильно, а дорослих продовжувати вірити в чудеса. Щороку імениті і не дуже режисери зі всіх куточків світу поповнюють колекцію кращих сімейних фільмів з незмінно захоплюючим сюжетом і високим рейтингом.

Читати далі
Фільми для підлітків
Фільми для підлітків

Молодіжні фільми – це широкий жанр, який поєднує комедію, драму, пригодницький фільм, мюзикл і трилер. Їх об’єднує одне – всі вони говорять про підлітків і близькі їм проблеми. Подібні постановки зазвичай стосуються емоційних проблем, перших закоханостей, дружби, вечірок, сексуальних ініціацій і перших серйозних зіткнень із дорослим життям. Вони розглядають тему дорослішання серйозно, об’єктивно або використовують її як багатий комедійний матеріал. Хоча вибір величезний, нам вдалося відібрати найкращі молодіжні фільми всіх часів. Ті, які варто переглянути, перш ніж остаточно увійти в доросле життя. 

Читати далі
Сленг підлітків 2024
Сленг підлітків 2024

Кожне покоління спілкується своєю мовою — і кожне старше покоління завжди їй дивується. Діти біжать за трендами й привносять щось нове у світобачення родини, а батьки намагаються зрозуміти, що ж таке криндж, хайп чи стенити.

Сленг – це неформальна лексика, яка використовується в певній соціальній групі. Він може виникати в різних середовищах, зокрема в молодіжному середовищі. Молодіжний сленг – це система слів і виразів, які використовуються підлітками в повсякденному спілкуванні. Він постійно змінюється і оновлюється, оскільки підлітки постійно знаходять нові слова і вирази, які відображають їхній світогляд і культуру.

Читати далі
Обзор вытяжных шкафов (ШВР) в медицине
Обзор вытяжных шкафов (ШВР) в медицине

Шкафы вытяжные рециркуляционные (ШВР) являются незаменимым оборудованием в медицинских и лабораторных условиях. Они обеспечивают высокоэффективную очистку воздуха от потенциально опасных агентов, включая микроорганизмы и химические испарения. Работающие на основе вытяжки и последующей фильтрации воздуха, шкафы предотвращают контаминацию и защищают как сотрудников, так и окружающую среду от вредных воздействий.

Читати далі
Як замовити диплом: декілька важливих порад і рекомендацій
Як замовити диплом: декілька важливих порад і рекомендацій

До замовлення дипломної роботи вам слід чітко сформулювати всі ваші вимоги та очікування щодо роботи. Вкажіть тему, обсяг, дедлайни, вимоги до оформлення та інші деталі, які вам важливі.

Читати далі
Особливості токенсейлів на лаунчпадах: чому варто «тримати руку на пульсі»?
Особливості токенсейлів на лаунчпадах: чому варто «тримати руку на пульсі»?

Токенсейл – один із процесів, який передбачає лаунчпад криптовалют. У сфері цифрових активів launchpad – це платформа або сервіс, який надає можливість стартапам у сфері блокчейну залучати фінансування шляхом проведення ініціальних публічних пропозицій (Initial Coin Offerings, ICOs) або ініціальних декількох експрес-пропозицій (Initial Exchange Offerings, IEOs).

Читати далі