IMG-LOGO

Стаття Основні ознаки підліткового віку

Говорять, що підлітковий вік — найважчий вік дитини, оскільки в цей час відбувається сильний розвиток організму: перехід від дитинства до дорослого стану. Але підлітки зазнають змін не тільки у фізіологічному плані, у цьому віці діти намагаються знайти себе, свій шлях у житті, своє місце в житті та соціальні сходи. Завдання дорослих, батьків і педагогів допомогти дитині пройти цей шлях гідно і стати повноцінною людиною і членом суспільства.

Хто такі підлітки?

Підліток – юнак чи дівчина віком від 11 до 17 років, у якого відбуваються фізіологічні зміни в організмі. Цей вік також називається перехідним: у дівчаток починаються перші менструації, у хлопчиків – зростання волосся на обличчі та тілі, перші полюції. У зв'язку з формуванням статевих ознак і функцій у цьому віці діти дуже зацікавлені протилежною статтю і прагнуть побудови спілкування з нею.

Молодший підлітковий вік

Молодший підлітковий вік – один із найскладніших етапів розвитку дитини. Однак найчастіше особливості цього етапу не розглядаються окремо, а включаються до загальної характеристики періоду статевого дозрівання.

Час підліткового віку - це найвідповідальніший етап, оскільки тут формуються основні засади моральності, створюються громадські конструкції, стосунки себе, до людей, до співтовариства. Крім цього, у цьому віці стабілізуються риси характеру та основні форми міжособистісної поведінки.

Основні напрями потреб даного вікового етапу, пов'язані з інтенсивним прагненням до особистого самовдосконалення,- це самопізнання, самовираження і утвердження.

На початку підліткового віку у дитини виникає та збільшується потреба бути схожим у старших дітей та дорослих. Придбати властивості дорослості прагнуть усі без винятку діти.

Вбачаючи прояви цих потреб у старших людей, підліток часто сліпо копіює їх.

У підлітковому віці не припиняється процес розвитку та формування самосвідомості дитини.

На відміну від минулих вікових етапів він, таким чином, як і наслідування, змінює власну орієнтацію і стає спрямованим на свідомість людиною своїх особистих особливостей.

Розвиток самосвідомості у підлітковому віці характеризується особливим інтересом дитини до своїх мінусів.

Необхідний образ «Я» у школярів, як правило, формується з оцінюваних ними якостей інших людей.

Багато хлопчиків і дівчаток у підлітковому віці самі прагнуть до потреб в оволодінні різними професійними вміннями, до того ж професійно орієнтоване захоплення дітей цього віку може набути спрямованості справжнього захоплення, коли все інше для дитини йде в другий план і улюбленому процесу він віддає весь свій незайнятий час.

У підлітковому віці виключно високого значення формування досягають усі без винятку пізнавальні процеси: механічна пам'ять, утворюючи разом із досить розвиненим мисленням передумови з метою подальшого формування та покращення логічної пам'яті.

Культурною, різноманітною і багатою стає мова, мислення виявляється представленим у всіх його основних типах: наочно-дієвому, наочно-образному і словесно-логічному.

У підлітків вони працюють зараз в основі внутрішньої сформованої мови. Робиться можливим навчання підлітка різним типам практичної та інтелектуальної (розумової) роботи, до того ж із застосуванням великої кількості прийомів та засобів вивчення.

Отроцтво, як часом називають підлітковий вік - це час розвитку реальної індивідуальності, самодостатності у навчанні та праці. Діти помічають віру у здатність визначати та регулювати особисту поведінку, власні думки та почуття.

Підлітковий вік - це час загостреного прагнення пізнання й оцінки себе, до формування цілісного, несуперечливого образу «Я».

Отже, можна назвати такі загальні характерні риси підліткового віку:

 1. Наслідування дорослим.
 2. Підкреслена незалежність
 3. Розвиток пізнавальних процесів.
 4. Суперечна поведінка.
 5. Підвищена агресивність

Також можна виділити і гендерні відмінності:

1. У середньому, психологічний та фізіологічний розвиток дівчаток проходить швидше, ніж у хлопчиків.

2. Для дівчаток у підлітковому віці існує потреба звертати увагу на зовнішні атрибути дорослого життя, хлопчики приділяють увагу внутрішньому та фізичному вдосконаленню.

3. Дівчатка підлітки більш вільно спілкуються з хлопчиками, ніж хлопці з дівчатами.

4. У центрі потреб дівчат стоїть людина - взаємини для людей, навколишні предмети. Увагу хлопчиків привертають віддалені предмети та явища

5. У хлопчиків спостерігаються перепади настрою, пов'язані зі втратою впевненості у собі частіше, ніж у дівчаток.

Можна сказати, що хлопчики у підлітковому віці спрямовані на реалізацію потреб у пізнанні себе, набуття «дорослих» знань, бажання стати справжнім чоловіком.

Ці фактори сприяють активному залученню до комп'ютерних ігор. Дівчаток у підлітковому віці найбільше цікавить спілкування (як з подругами, так і з хлопчиками), тому є активними користувачами соціальних мереж, а захоплення комп'ютерними іграми не носить систематичний характер.

Старший підлітковий вік

Старший підлітковий вік ставить свої завдання перед особистістю підлітка, що формується. Цей вік - час реального переходу до справжньої дорослості, перші ознаки якої з'являються у молодшому підлітковому віці. У віці 14 - 17 років підлітковий досвід недостатній для взаємодії з навколишнім світом, а дорослий досвід ще усвідомлено не освоєний.

У зв'язку з цим виділяються основні особливості старших підлітків: підвищена, порівняно з іншими віками, значимість тісних емоційних контактів та інтенсивна соціалізація, що змінює характерне для підлітків протиставлення себе дорослому суспільству. Підліток активно шукає друзів, однодумців, присвячує багато часу довірчому та емоційному спілкуванню, в якому схильний до крайнощів та швидкої зміни симпатій. Сьогодні він клянеться, що Петя із сусіднього під'їзду - його друг на все життя і розуміє його, як ніхто інший (куди вже там вам, батьки!), а завтра Петя оголошений ворогом номер один, зрадником і підлим лицеміром.

У старшому підлітковому віці відбуваються серйозні фізичні зміни. У підлітків старшого віку підвищується увага до своєї зовнішності. Підлітки порівнюють себе зі своїми однолітками та знаходять недоліки у своїй зовнішності. Це викликає в них занепокоєння, тривожність, невпевненість у собі та конфліктні реакції на зовнішні зауваження. Підлітки дуже емоційно реагують на оцінку свого фізичного вигляду (схвалення, захоплення чи огида, глузування). Багато криз у цей період пов'язані з неадекватним чи образливим ставленням до них дорослих людей. Таким чином, фізичні зміни впливають на самооцінку та почуття власної значущості. Вони можуть викликати занепокоєння у підлітка, агресивну поведінку, порушення поведінки, девіантну поведінку і спричиняти гострі конфліктні ситуації.

Головна особливість старших підлітків – відкриття "Я", усвідомлення власної індивідуальності. На цьому етапі дорослішання у підлітків з'являються цілі у житті, нові цінності. Підлітки починають замислюватися про вибір професії та про подальше навчання.

Виділяються такі тенденції соціального розвитку особистості у старшому підлітковому віці:

 1. Розвиток когнітивних та емоційних функцій веде до того, що молоді люди заперечують цінності, установки та спосіб дій дорослих. Часто це призводить до конфлікту з батьками.
 2. У процесі соціалізації група однолітків значною мірою заміняє батьків.
 3. Підвищення авторитету однолітків призводить до послаблення емоційних зв'язків з батьками та виникнення проблем у взаєминах підлітка з батьками.
 4. Незважаючи на зменшення впливу сім'ї в період дорослішання, вона, як і раніше, залишається важливою для підлітка групою.

Розвиток особистості підлітка відбувається через міжособистісні стосунки; зокрема, їм найбільш значущою стає сфера спілкування з однолітками. Для них стає важливим:

 1. Уміння познайомиться з людиною, що сподобалася;
 2. Вільно почуватися у компанії, поділяючи норми й інтереси значної йому групи;
 3. Відчувати, що при цьому він не втрачає індивідуальності, а може висловлювати свої думки та висловлювати почуття;
 4. Підлітку важливо, щоб його дорослість була помітна оточуючим;
 5. Підлітку важливо, щоб його форма поведінки не була дитячою;
 6. «Героєм» підлітка є активна, цілеспрямована, успішна людина;
 7. Підліток схильний до мрії та фантазування;
 8. Групі підлітків властиве виникнення кодексів;
 9. Підліткам властиво обговорення поведінки дорослих, причому над особливій формі.

Психологи зазначають, що багато старших підлітків перебувають у стресовому стані. В силу вікових особливостей їм притаманні емоційна нестійкість, різкі коливання настрою, дратівливість, занепокоєння, тривога, апатичність. Досить часто підлітки характеризуються труднощами у взаєминах з оточуючими людьми, потягом до опору, спотвореною системою цінностей. Підліткам, у силу вікових особливостей, властива низька оцінка своїх можливостей, своїх якостей, місця у суспільстві та власної цінності як особистості. Нерідко підлітки почуваються самотніми та незрозумілими. У міру того, як збільшується час, що проводиться підлітками поза школою та сім'єю, зростає вплив зовнішнього середовища. На жаль, у багатьох випадках авторитет однолітків виявляється сильнішим за авторитет батьків і педагогів. Різноманітні неформальні спільноти можуть спричинити девіантну поведінку підлітків.

Особливості підліткового віку

Всебічне статеве дозрівання, супроводжується швидким фізичним зростанням, зміною росту і ваги, зміна пропорцій тіла (наприклад, у хлопчиків збільшуються плечі, фігура стає більш «чоловічою»)

Формується та завершується сексуальна орієнтація підлітка. Формуються вторинні статеві ознаки. Зростає інтерес до потенційних партнерів.

Труднощі в кровопостачанні головного мозку, функціонуванні легень, серця, пов'язані зі швидким зростанням органів та перебудови організму.

З'являється здатність логічно мислити, оперувати абстрактними категоріями, фантазувати (у дітей молодшого віку немає таких здібностей, вони розвиваються з часом). Саме тому у підлітковому віці діти часто починають займатися творчістю: малювати, складати вірші та пісні, а також цікавляться філософськими навчаннями та прагнуть логічного мислення, суперечок на філософські та інші теми.

З'являється вміння співпереживати, самі переживання стають глибшими, почуття — сильнішими. Виявляється інтерес до раніше нецікавих сфер життя (соціальної, політичної тощо).

Спілкування з однолітками стає необхідністю, це дозволяє висловити емоції, поділитися, і навіть дає можливість формування норм поведінки у суспільстві.

 • Спілкування з батьками та родичами йде на другий план.

Виникає потреба перебування в якійсь групі підлітків. Зокрема, яка вітає певні елементи одягу, мовні звороти тощо. При цьому ті, хто не мають цих ознак, можуть не прийняти у цій групі.

 • Бажання прийняти на себе обов'язки та права дорослих.

Формування самооцінки дитини, здатність прийняти як свої позитивні, і негативні риси, зокрема. у вольовій сфері.

Основні психологічні особливості підліткового віку

Фізіологічні зміни стають причиною того, що дитина починає почуватися дорослою і самостійною. Кожен підліток прагне до того, щоб оточуючі його дорослі, включаючи батьків і вчителів, ставилися до нього належним чином, бачили в ньому особистість і зважали на його думку. Юнаки та дівчата не хочуть більше відчувати контроль та опіку з боку мами та тата.

Підліток починає звертати надто багато уваги на думку колективу про себе та свої дії. У цей період підлітку як ніколи потрібний найкращий друг, з яким можна буде ділитися своїми думками та переживаннями, ділитися радощами та шукати вирішення проблем.

Тінейджер звертає багато уваги на себе самого, проводить самоаналіз і найчастіше займається зайвим «самокопанням». Йому дуже важливо, щоб оточуючі визнали його заслуги. Такі діти досить вразливі та емоційно нестабільні. Часто батьки скаржаться на агресію своїх дітей, а часом навіть відзначають неврозоподібний стан. Більшість підлітків важко справляються зі своїми емоціями і не можуть контролювати себе.

Кожному з батьків дуже важливо бути поруч у цей момент зі своїм сином або дочкою. Будьте ласкаві і ніжні з ними, поясніть, що цей період скоро пройде і почнеться справжнє доросле життя.

У підлітковому віці діти стають досить цілеспрямованими. Вони прагнуть досягти максимального результату у кожній справі, за яку беруться. І тут виходить дилема: підліток мріє про самостійність та незалежність, а з іншого боку, він повинен вчитися вибудовувати дружні стосунки з дорослим світом. Можна сказати, це середина між дитинством та дорослим життям.

Підлітки мріють вирватися від спостережень з боку дорослих, хочуть самостійно розпоряджатися своїм часом і не приймають жодного контролю з боку дорослих. Але в глибині душі вони відчайдушно чекають на допомогу та підтримку від батьків, адже самі поки що не в змозі повністю піклуватися про себе, утримувати себе і жити цим дорослим життям.

Відносини з однолітками у підлітковому віці

Підлітки, зазвичай, потребують потреби групування, більшість дітей прагнуть зайняти значне місце у групі зі своїми приятелями. Через це у однолітків часто трапляються сварки та конфлікти. Хлопчики зазвичай намагаються проявити свої лідерські якості і хочуть бути найсильнішим, найвитривалішим та сміливішим. А дівчатка зазвичай змагаються за увагу з боку чоловічої статі.

Кожні батьки вважають своїх сина або дочку особливими, найсміливішими і найрозумнішими. Але навіть у найбільш люблячих і терплячих мам і тат можуть опуститися руки, адже вони перестають впізнавати свою дитину. І тут важливо реалізувати кілька завдань, щоби пережити ці вікові особливості максимально сприятливо.

По-перше, оточіть любов'ю та розумінням свого сина чи дочку. Так, вони можуть часом перегинати ціпок, кидатися різкими фразами. Але це минеться. Згадайте себе у перехідному віці і просто будьте поруч.

По-друге, дозвольте йому самостійно приймати рішення та дайте трохи більше свободи. Деколи це зробити зовсім не просто, адже ви знаєте напевно, що краще для нього. Але будьте впевнені, що ваша дитина, швидше за все, надійде по-своєму. Чи варто через це псувати ваші і так натягнуті відносини?

По-третє, шануйте його вибір. Якщо хочете, поговоріть з ним і постарайтеся зрозуміти, чому він дійшов такого висновку. Можливо, його відповідь приємно здивує вас.

Якщо вже обмежувати підлітка чимось, то нехай обмеження будуть висловлені чітко і зрозуміло для підлітка. Нікому не подобається, якщо хтось інший розпоряджається його життям. А підліткам і поготів.

Регулярно підтримуйте свою дитину, спілкуйтеся з нею ненав'язливо. Поясніть, що це триватиме недовго, а на життєвому шляху батько може стати вірним другом та союзником.

Якщо ви знаєте про всі підводні камені підліткового віку, ви зможете бути поряд зі своїм підлітком і допоможете йому пережити цей непростий період.

Схожі статті

10 головних правил виховання підлітків
10 головних правил виховання підлітків

Коли дитина стає підлітком, звичні правила виховання перестають працювати, батьки опиняються в глухому куті. У хід йдуть всілякі малоефективні трюки, які тільки ще більше віддаляють дітей від батьків. Як це виправити...

Читати далі
Причини, симптоми і допомога при опозиційно-девіантному розладу підлітків
Причини, симптоми і допомога при опозиційно-девіантному розладу підлітків

Опозиційно-девіантний розлад характерний для підлітків (хлопчиків). Зазвичай ОДР діагностують у дітей із неблагополучних сімей або з дитячих закладів. Серед ознак ОДР є агресивна поведінка, неприємний стиль спілкування, втрата контролю над собою.

Читати далі
Як зрозуміти і прийняти підлітка
Як зрозуміти і прийняти підлітка

Підлітковий вік нерідко важко переживається всіма членами сім'ї. Основна скарга тінейджерів - «батьки мене не розуміють». Що зробити, щоб це було не про вас?
 

Читати далі
Права та обов'язки підлітка
Права та обов'язки підлітка

У сучасному світі, де ставлення до дітей у рази покращало порівняно хоча б з минулим століттям, законодавство йде назустріч підростаючому поколінню та закріплює права та обов'язки підлітків юридично.

Читати далі
Поради батькам, як зрозуміти підлітка
Поради батькам, як зрозуміти підлітка

Підлітковий вік - це не тільки підліткові комплекси та негаразди з батьками. Це ще й своя особлива атмосфера: захоплення, сленг, тренди. Щоб зрозуміти підлітка, потрібно бути «в темі» всіх цих аспектів. Ми рекомендуємо 7 підказок, які стануть у нагоді, щоб зрозуміти підлітка і бути з ним як в одній тарілці.

Читати далі
Особливості підліткового віку
Особливості підліткового віку

Підлітковий період, або пубертат є одним із найскладніших періодів у житті кожної людини. Це зумовлено кардинальними фізіологічними та психологічними змінами дитини.

Характеризується підлітковий вік як критичний, переломний період. Це час як статевого дозрівання, так й глобальних змін у психіці.

Читати далі
Як провести вільний час з підлітком? Ідеї ​​для занять поза домом
Як провести вільний час з підлітком? Ідеї ​​для занять поза домом

Зазвичай підлітки все менше охоче проводять час з батьками – це природний порядок речей. Однак це не означає, що відтепер ви більше не зможете проводити вільний час разом. Ми радимо, як провести вільний час з підлітком – активно та на свіжому повітрі.

Читати далі

Нові статті з цього розділу

Підліток і його друзі
Підліток і його друзі

Загальновідомо, що в підлітковому віці товариство однолітків є важливим пріоритетом. Молоді люди хочуть проводити час з друзями, з якими об’єднують спільні враження, емоції та переживання.

Читати далі
Наслідки вживання електронних сигарет
Наслідки вживання електронних сигарет

Вже кожен четвертий підліток в Україні користується електронними сигаретами. Частота їх вживання серед людей 15-18 років вища, ніж традиційних тютюнових виробів. Водночас з’являється все більше досліджень, які вказують на негативний вплив куріння на здоров’я. Що варто знати батькам і підліткам про цю, здавалося б, «невинну» залежність?

Читати далі
Ваша дитина курить сигарети? Що з цим робити?
Ваша дитина курить сигарети? Що з цим робити?

Батьки піклуються про безпеку та здоров'я своїх дітей. Не дивно, що вони стають більш обережними, коли діти досягають підліткового віку. Молоді люди часто бунтують і відкривають світ стимуляторів, який часто включає в себе тягу до першої сигарети.

Читати далі
Як поговорити з батьками про депресію?
Як поговорити з батьками про депресію?

Чи помічали ви останнім часом тривожні симптоми або зміни у самопочутті та поведінці? Ви постійно в депресії, у вас немає ні на що сил, вам сумно і безнадійно, ніщо не радує? Навчання в школі або домашні справи почали створювати вам проблеми без видимої причини, і ви не хочете проводити час з друзями? Ви не зацікавлені в тому, що раніше робило вас щасливими, і взагалі не хочете виходити з дому? Ви плачете без причини, у вас болить живіт, ви можете спати цілий день або вам важко заснути? Ви боїтеся, що ваші проблеми можуть бути симптомами депресії? Чи хотіли б ви розповісти про себе батькам, але така розмова вам стидлива? Прочитайте, як поговорити з батьками про депресію, як розповісти їм про свої занепокоєння, як попросити їх про допомогу та навіщо така розмова потрібна

Читати далі
Як допомогти підліткам, залежним від Інтернету?
Як допомогти підліткам, залежним від Інтернету?

Інтернет став невід’ємною частиною повсякденного життя наших дітей. Підлітки використовують його для спілкування, навчання, покупок і розваг. Технології поглинають все ширшу сферу їхнього життя, і час, який молоді люди проводять перед екранами, поступово збільшується. Це несе в собі багато ризиків, зокрема інтернет-залежність, т. зв мережоголізм. Як запобігти цьому?

Читати далі
Фоноголізм – телефонна залежність
Фоноголізм – телефонна залежність

Ви завжди маєте це з собою. Ви дивитесь на екран під час обіду, перегляду фільму в кінотеатрі, лежачи на пляжі. Ви навіть робите це вночі. Ви вже страждаєте фоноголізмом?

 

Читати далі
Чи безпечні харчові добавки для спортсменів-підлітків?
Чи безпечні харчові добавки для спортсменів-підлітків?

Якщо ваша дитина-підліток систематично займається спортом, який вимагає великих зусиль, незабаром вам доведеться вирішити, чи погоджуватися на підтримку її фізичної активності добавками та поживними речовинами. Приймати його нелегко, тому що тема прикорму для юних спортсменів викликає багато суперечок. Ми спробуємо розібратися у цьому питанні.

Читати далі
Як допомогти підлітку повернути мотивацію до навчання?
Як допомогти підлітку повернути мотивацію до навчання?

Період пандемії, війни та закриття шкіл вплинув на кожного з нас. Ми з тривогою спостерігаємо за наслідками великого відставання в школі та жахливо низької мотивації до навчання, особливо серед підлітків.

Читати далі
Як впоратися з навчанням? Проблеми з навчанням або його організацією
Як впоратися з навчанням? Проблеми з навчанням або його організацією

Якщо ви думаєте, як впоратися з навчанням у новій школі, гімназії чи технікумі, то вже можете відзначати свій перший успіх. Чудово, що ви думаєте про це і шукаєте рішення. Що ви можете зробити зараз, щоб впоратися з середньою школою?

Читати далі