IMG-LOGO

Стаття Рейтинг ВУЗів України 2023

Під час складання цього рейтингу врахували тенденції розвитку вищої освіти, які докорінно змінила війна та епідемія коронавірусу. Оцінювали діяльність українських університетів у 2023 році на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.

З-поміж вибрали них такі найбільші вагові коефіцієнти як:

 • академічна діяльність;
 • науково-видавнича та міжнародна діяльність;
 • оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів;
 • цитованість наукових праць учених у наукових виданнях;
 • якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі;
 • досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН.

Рейтинг зазвичай містить 200 позицій. Однак цього до рейтингової таблиці внесли 202 ЗВО.

Які виші найкращі

 • "Золото" рейтингу здобув Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
 • "Срібло" – Київський національний університет імені Шевченка.
 • "Бронзу" – Харківський національний університет імені Каразіна.
 • Четверте місце отримала Львівська політехніка.
 • На п'ятій сходинці – Львівський національний університет імені Франка.

Хто розташувався далі у рейтинговій таблиці, дивіться нижче.

Рейтинг найкращих вишів України 2023

Рейтинг 2023 ↓ Заклад вищої освіти Сума індексів закладу
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 4,09
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 4,46
3 Харківський національний університет імені Каразіна 5,61
4 Національний університет "Львівська політехніка" 5,62
5 Львівський національний університет імені Івана Франка 5,95
6 Сумський державний університет 5,97
7 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 6,98
8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 9,59
9 Харківський національний університет радіоелектроніки 9,94
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 10,72
11 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 11,32
12 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 13,08
13 Одеський національний університет імені Мечникова 13,15
14 Національний авіаційний університет 13,52
15 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 13,53
16 Ужгородський національний університет 13,68
17 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 14,3
18 Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 14,65
19 Вінницький національний технічний університет 16,07
20 Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського 16,1
21 Західноукраїнський національний університет 16,42
22 Буковинський державний медичний університет 19,02
23 Харківський національний медичний університет 19,04
24 Волинський національний університет імені Лесі Українки 19,68
25 Національний фармацевтичний університет 20,53
26 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20,67
27 Національний медичний університет імені Богомольця 20,99
28 Донецький національний університет імені Василя Стуса 21,96
29 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 22,6
30 Донецький національний технічний університет 22,88
31 Національний університет харчових технологій 23,3
32 Запорізький національний університет 23,34
33 Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова 23,49
34 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 23,64
35 Національний університет "Одеська політехніка" 24,27
36 Національний університет "Запорізька політехніка" 24,63
37 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 24,76
38 Вінницький національний медичний університет імені Пирогова 25,44
39 Київський національний університет будівництва і архітектури 25,71
40 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 25,86
41 Київський національний університет технологій та дизайну 26,46
42 Таврійський національний університет імені Вернадського 26,58
43 Державний торговельно-економічний університет 26,64
44 Криворізький національний університет 26,67
45 Національний університет водного господарства та природокористування 26,75
46 Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 26,92
47 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 27,81
48 Національний університет "Чернігівська політехніка" 29,08
49 Український державний хіміко-технологічний університет 29,57
50 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 30,13
51 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 30,41
52 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 31,39
53 Хмельницький національний університет 31,67
54 Державний університет "Житомирська політехніка" 31,73
55 Херсонський державний університет 32,36
56 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 32,66
57 Київський університет імені Бориса Грінченка 32,93
58 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 33,09
59 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 33,3
60 Криворізький державний педагогічний університет 33,5
61 Одеський національний технологічний університет 33,65
62 Приазовський державний технічний університет 33,76
63 Український державний університет залізничного транспорту 34,57
64 Український державний університет науки і технологій 34,95
65 Миколаївський національний університет імені Сухомлинського 35,22
66 Полтавський державний медичний університет 35,57
67 Сумський національний аграрний університет 35,78
68 Національний лісотехнічний університет України 36,1
69 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 36,24
70 Національний педагогічний університет імені рагоманова 36,34
71 Луцький національний технічний університет 36,42
72 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 36,48
73 Івано-Франківський національний медичний університет 37,66
74 Дніпровський державний медичний університет 37,7
75 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 37,71
76 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 38,37
77 Одеський державний екологічний університет 40,86
78 Національний університет цивільного захисту України 41,2
79 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 41,24
80 Національний університет фізичного виховання і спорту України 41,63
81 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 41,91
82 Житомирський державний університет імені Івана Франка 41,99
83 Міжрегіональна Академія управління персоналом 42,52
84 Одеський національний медичний університет 42,75
85 Харківський національний університет внутрішніх справ 43,52
86 Маріупольський державний університет 43,64
87 Донбаська державна машинобудівна академія 43,78
88 Український Католицький Університет 43,83
89 Миколаївський національний аграрний університет 44,28
90 Національний транспортний університет 44,83
91 Полтавський університет економіки і торгівлі 45,94
92 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського 46,1
93 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 46,45
94 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 46,6
95 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 46,65
96 Університет "Київська школа економіки" 47,43
97 Університет економіки та права "Крок" 47,63
98 Донецький національний медичний університет 47,67
99 Національний університет "Острозька академія" 47,99
100 Одеський національний економічний університет 49,33
101 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 49,59
102 Університет імені Альфреда Нобеля 49,67
103 Поліський національний університет 49,97
104 Центральноукраїнський національний технічний університет 50,38
105 Державний університет телекомунікацій 50,47
106 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького 50,51
107 Черкаський державний технологічний університет 50,53
108 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 50,83
109 Національний університет "Одеська юридична академія" 51,62
110 Рівненський державний гуманітарний університет 51,63
111 Білоцерківський національний аграрний університет 52,17
112 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка 52,58
113 Європейський університет 52,8
114 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 52,81
115 Київський національний університет культури і мистецтв 52,91
116 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 53,53
117 Українська інженерно-педагогічна академія 53,96
118 Полтавський державний аграрний університет 54,3
119 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 54,43
120 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 54,45
121 Державний біотехнологічний університет 54,64
121 Херсонський державний аграрно-економічний університет 54,64
122 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 54,81
123 Вінницький національний аграрний університет 55,55
124 Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка 55,84
125 Херсонський національний технічний університет 56,15
126 Київський національний лінгвістичний університет 56,29
127 Національний університет "Одеська морська академія" 56,84
128 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 56,91
129 Львівський торговельно-економічний університет 57,43
130 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 57,71
131 Бердянський державний педагогічний університет 57,95
132 Державний університет інфраструктури та технологій 58,85
133 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 58,87
134 Національна академія внутрішніх справ 59,07
135 Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка 59,69
136 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 59,93
137 Університет митної справи та фінансів 60,13
138 Українська академія друкарства 60,23
139 Уманський національний університет садівництва 61,36
140 Мукачівський державний університет 61,55
141 Харківський національний університет будівництва та архітектури 61,88
142 Одеська державна академія будівництва та архітектури 62
143 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 62,42
144 Дніпровський державний технічний університет 63,09
145 Херсонська державна морська академія 63,22
146 Одеський національний морський університет 63,51
147 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 64,16
148 Львівський національний університет природокористування 64,42
149 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 64,64
150 Луганський державний медичний університет 65,12
151 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 65,65
152 Одеський державний університет внутрішніх справ 65,73
153 Подільський державний університет 66,79
154 Львівський державний університет внутрішніх справ 66,98
155 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 67,28
156 Міжнародний гуманітарний університет 67,3
157 Київський Медичний Університет 67,58
158 Харківська державна академія культури 68,23
159 Львівська національна академія мистецтв 68,56
160 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 68,88
161 Одеський державний аграрний університет 69,03
162 Закарпатська академія мистецтв 69,09
163 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 69,73
164 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 70,17
165 Донбаський державний педагогічний університет 70,3
166 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 70,34
166 Національна музична академія України імені Чайковського 70,34
167 Український гуманітарний інститут 70,41
168 Академія праці, соціальних відносин і туризму 70,47
169 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 71,73
170 Національна академія управління 72,19
171 Державний податковий університет 72,72
172 Національна академія Державної прикордонної служби України імени Богдана Хмельницького 73,22
173 Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського 73,27
174 Університет менеджменту освіти 73,39
175 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 73,47
176 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 74,91
177 Харківська державна академія фізичної культури 74,98
178 Військова академія (Одеса) 75,13
179 Київський міжнародний університет 75,3
180 Національна академія статистики, обліку та аудиту 76,14
181 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 76,35
182 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 76,53
183 Національна академія Служби безпеки України 76,61
184 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 76,67
185 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 77
186 Київський університет права Національної академії наук України 77,28
187 Одеська національна музична академія імені Нежданової 77,38
188 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 77,54
189 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 78,52
190 Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка 78,59
191 Буковинський університет 78,74
192 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого 78,99
193 Університет Короля Данила 79,07
194 Класичний приватний університет 79,24
195 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 79,39
196 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 79,56
197 Українсько-американський університет Конкордія 79,77
198 Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова 79,88
199 Національна академія Національної гвардії України 79,98
200 Державний університет економіки і технологій 80,28

Схожі статті

Що одягнути мамі на випускний в школі?
Що одягнути мамі на випускний в школі?

Випускний – важлива подія не лише для дитини, а й для її батьків. Саме цього дня діти прощаються зі школою та вступають у доросле життя. Звичайно, всі батьки хочуть відсвяткувати цей день з дитиною.

І якщо у батьків, як правило, не виникає питань щодо вбрання, то з мамами все набагато складніше. Ми зібрали добірку порад та образів, які допоможуть вам вирішити, що мамі найкраще вдягнути на випускний.

Читати далі

Нові статті з цього розділу

Класична проза в контексті сучасної освіти: чому її вивчення актуальне сьогодні
Класична проза в контексті сучасної освіти: чому її вивчення актуальне сьогодні

Класична проза є вишуканим прикладом критичного мислення, а не просто розповіді. Студенти, які читають складні історії, розвивають свою здатність помічати тонкощі, досліджувати мотивацію персонажів і усвідомлювати складність людського досвіду. Такі книжки спонукають читачів критично мислити, ставити навідні запитання і робити висновки, а не просто пробігатися по тексту. Таке поглиблене залучення з часом розвиває витончене відчуття інтерпретації тексту, відточує здібності, які є безцінними в академічній діяльності та за її межами.

Читати далі
Що таке метод Callan при вивченні іноземної мови та кому він підходить?
Що таке метод Callan при вивченні іноземної мови та кому він підходить?

Основна ідея методу полягає в тому, щоб створити занурювальну обстановку, максимально наближену до мовного середовища, щоб учні якнайшвидше почали говорити і розуміти мову без необхідності перекладу рідною мовою.

Читати далі
Рейтинг ВУЗів України 2023
Рейтинг ВУЗів України 2023

Під час складання цього рейтингу врахували тенденції розвитку вищої освіти, які докорінно змінила війна та епідемія коронавірусу. Оцінювали діяльність українських університетів у 2023 році на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.
 

Читати далі
ТОП-8 корисних товарів для школи
ТОП-8 корисних товарів для школи

Плануєте закупити шкільне приладдя для дитини? Якщо не знаєте, що саме потрібно придбати в першу чергу, орієнтуйтеся на наші підказки. Ми склали топ корисних товарів для школи, які знадобляться кожному учневі.

Читати далі
Навчальний центр "Грант": ваш надійний партнер у підготовці до ЗНО (НМТ) 2023
Навчальний центр "Грант": ваш надійний партнер у підготовці до ЗНО (НМТ) 2023

Освітня система та підготовка до ЗНО (національного вступного іспиту) є важливими аспектами української освіти. Освітня система містить різні рівні, від початкової до вищої, та має на меті забезпечення якісної та доступної освіти для всіх громадян. Якщо минулі роки школярі складали зовнішнє незалежне тестування, то у 2023 як і у 2022 році учні наполегливо готуються до національного мультипредметного тесту (НМТ)

Читати далі
Як подолати проблеми з англійською в школі
Як подолати проблеми з англійською в школі

Дуже невеликий відсоток дітей, за час шкільного навчання, досконало опанували англійську мову. Це стосується і інших іноземних мов. Чи це пов'язано з тим, що держава не ставить перед собою такі цілі? А школа має дати дитині лише фундаментальні знання. Чи проблема у недостатній компетенції шкільних викладачів? Ця стаття є коротким оглядом вивчення англійської мови в школі.

Читати далі
Сучасні проблеми освіти в початковій школі
Сучасні проблеми освіти в початковій школі

Початкова освіта – це рівень функціонування освітньої системи, на якому реалізується первинне шкільне навчання, відбувається адаптація дитини до навчальної діяльності та формується база знань та навичок, ї універсальних навчальних дій для подальшого навчання.

Читати далі
Що робити, якщо вчитель постійно скаржиться на дитину
Що робити, якщо вчитель постійно скаржиться на дитину

У той чи інший момент навчання вашої дитини в школі ви, ймовірно, отримаєте скаргу щодо її поведінки чи успішності. Багато батьків схильні реагувати на скарги вчителів, сперечаючись або звинувачуючи проблему в професійних навичках або ставленні вчителя. Однак, якщо вчитель бачить проблему у вашій дитині, найкраще дослухатися до його слів, щоб допомогти вашій дитині подолати проблему.

Читати далі
Що робити, якщо у дитини погана поведінка в школі?
Що робити, якщо у дитини погана поведінка в школі?

Більшість батьків сподіваються, що їм ніколи не доведеться стискатися з поганою поведінкою дитини в школі. Однак для дітей частина навчання в школі включає навчання тому, як поводитися в такому структурованому оточенні, як добре ладнати з іншими та як робити безліч речей, які очікуються від них щодня. Розглядаючи це з точки зору дитини, дорослі можуть зрозуміти, як важко поводитися ідеально в будь-якій шкільній ситуації. Це не означає, що ви не повинні притягувати дітей до відповідальності за їх погану поведінку. Щоб процвітати, діти повинні навчитися правильної поведінки. Те, як ви дисциплінуєте свою дитину за погану поведінку в школі, впливає на її успіх.

Читати далі